Technologické a liniové stavby

Stavby realizované v SR

Název zakázkyZákazníkRok
Zapojení sond Záhorská Ves 5,6 a Vysoká 36 NAFTA, a.s. 2015
Rekonstrukce hydrantové sítě CA PZZP Plavecký Štvrtok PYRONOVA, a.s. 2015
Nástřikový agregát metanolu - plynová sonda Suchohrad 64 NAFTA, a.s. 2015
Tlakovzdušní stanice pro CS PZZP - dopojení vzdušníku NAFTA, a.s. 2015
Realizace oprav sklolaminátového potrubí NAFTA, a.s. 2014
Výměna pracovního plynu pro pohon ventilů za stlačaný vzduch v CS PZZP NAFTA, a.s. 2014
Osazení uzavíracích armatur na spojovací plynovody ZS3-CA NAFTA, a.s. 2014
Těžba z C Bádenu přes ZPS Láb3 NAFTA, a.s. 2014
Podzemní a nadzemní vystrojení sondy Ga13 NAFTA, a.s. 2014
Výměna IS ZS Dúbrava NAFTA, a.s. 2014
Zapojení plynové sondy Gajary 145 NAFTA, a.s. 2014
Zapojení filtrseparátoru na ZPS Gajary Báden NAFTA, a.s. 2014
Bezpečnostní systém na sondy - Úprava ramena přípojky sond NAFTA, a.s. 2014
Gajary 139 - zapojení sondy a realizace přípojky do Centrálního areálu Gajary NAFTA a.s. 2013
Jakubov 68 - dopojení štěrbinového separátoru NAFTA a.s. 2013
Gajary 134 - zapojení sondy  NAFTA a.s. 2013
Generální oprava ohřevů K-01 NAFTA a.s. 2013
Oprava defektů na chráničkách a přípojkách sond 2013 NAFTA a.s. 2013
Michalovce 2 – zapojení sondy NAFTA a.s. 2013
ZS3 Gajary – úprava bezpečnostních odfuků NAFTA a.s. 2013
III. etapa rozšíření skladovací kapacity Nafta NAFTA a.s. 2012
ZS4 Gajary - úprava bezpečnostních odfuků PSJ Hydrotranzit a.s. 2012
GO výměna KK v CA PZZP 5. etapa, 2. část NAFTA a.s. 2012
PD na stavbu „Zapojení Jakubov 68“ NAFTA a.s. 2012
Úprava odvodu LV a odkalu ze separátorů ZS6 POZAGAS a.s. 2012
ZNS Cunín - servis a údržba 2012 NAFTA a.s. 2012
Jakubov 69 - zapojení sondy - PD + realizace NAFTA a.s. 2012
CA PZZP - rozvod vzduchu pro TK 1-6 NAFTA a.s. 2012
ZNS Gajary - oprava sedimentační nádrže NAFTA a.s. 2012
RSK Gajary-Báden - Odtlakování TKG NAFTA a.s. 2012
ZPS Láb 3 - PD - doplnění umělého chlazení plynu NAFTA a.s. 2012
Odlučovač CN700+záchytná nádrž 18m3 NAFTA a.s. 2012
Příprava soupravy DIR 3009 na NDT kontrolu NAFTA a.s. 2012
Gajary-Báden - rozšíření skladovací kapacity Nafta NAFTA a.s. 2011
Dúbrava 46 - ŤK5t kompletace a přetěsnění NAFTA a.s. 2011
Nádrže POS 2011 NAFTA a.s. 2011
Mobilní kompresorová stanice NAFTA a.s.

2011

Mobilní nástřik metanolu na stavbách 1.etapy NAFTA a.s. 2011
Míchačka barytu NAFTA a.s. 2011
CAG - oprava Gamapestu pod KK a kluzné uložení NAFTA a.s. 2011
ZPS Závod-prieskum - oprava 2 ks separátorů NAFTA a.s. 2011
Dúbrava 29 - základ elektropřípojky a rameno sondy NAFTA a.s. 2011
Gajary-Báden - rozšíření skladovací kapacity NAFTA NAFTA a.s. 2011
Láb - izolace po opravě VTL PLV DN700 SEPS a.s. 2011
Přípojka ložisk. vody DN50 - sklolaminátové potrubí PSJ Hydrotranzit a.s. Bratislava

2010

GO těžebních kozlíků 5T a 7T

NAFTA a.s. 2010
Oprava chrániček trsu B - ZS-3 NAFTA a.s. 2010
GO - výměna potrubí trsu D a E NAFTA a.s. 2010
PZZP Gajary-báden - odtlakovací plynovody a komíny PSJ Hydrotranzit a.s. Bratislava 2010
GO rozvodů topení na ZPS Závod NAFTA a.s. 2010
Nástřik metanolu na sondách L-42, L-71 NAFTA a.s. 2009
Rekonstrukce osvětlení ZS-6 Malacky POZAGAS a.s. Malacky 2009
Rekonstrukce technologie ZSN Cunín NAFTA a.s. 2009
Úprava technologie Láb 3 - II. etapa NAFTA a.s. 2009
Dúbrava 13 - připojení na ZNS Dúbrava NAFTA a.s. 2009
Zapojení sondy Jakubov 66 NAFTA a.s. Gbely 2009
Zapojení nově odvratného vrtu Ga132 NSG Technology a.s. Gbely 2009
Kogenerace-využití doprovodného plynu na ZNS Dúbrava NAFTA a.s. Gbely 2009
Úprava bezpečnostních odfuků na středisku ZS2-Jakubov NAFTA a.s. Gbely 2009